Μενού Κλείσιμο

Σχετικά

To ARTutor αναπτύχθηκε στο AETMA Lab και είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα επαυξημένης πραγματικότητας η οποία αποτελείται από μια διαδικτυακή εφαρμογή και μια εφαρμογή για φορητές συσκευές.

 

The authoring tool επιτρέπει την δημιουργία βιβλίων επαυξημένης πραγματικότητας με έναν απλό και εύκολο τρόπο.

 

Η εφαρμογή για κινητά επιτρέπει στους φοιτητές την πρόσβαση στα επαυξημένα βιβλία που δημιουργήθηκαν στην διαδικτυακή εφαρμογή και είναι διαθέσιμη για λειτουργικά συστήματε Android και iOS.

 

   

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Tsinakos A,  Clevelant Innes M, Kazanidis I, Hamilton  A.M, Schmidt H (2019). Evaluating the impact of augmenting the material of the “Guide to Blended Learning”, Commonwealth of Learning via the ARTutor platform”, 28th ICDE World Conference on Online Learning, “Transforming Lives and Societies”,  Dublin  2019, https://wcol2019.ie/

Terzopoulos, G., Kazanidis, I., Satratzemi, M., & Tsinakos, A. (2019). A Comparative Study of Augmented Reality Platforms for Building Educational Mobile Applications. In Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning (pp. 307-316). Springer, Cham. (Best IMCL2019 Short Paper Winner Award)

Lytridis C., Tsinakos A., Kazanidis I. (2018). ARTutor-An Augmented Reality Platform for Interactive Distance Learning. Education Sciences.; 8(1):6.

Lytridis, C., & Tsinakos, A. (2018). Evaluation of the ARTutor augmented reality educational platform in tertiary education. Smart Learning Environments, 5(1), 6. http://doi.org/10.1186/s40561-018-0058-x