Skip to main content

Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και Επαυξημένη Πραγματικότητα με χρήση του ARTutor

Τη σχολική χρονιά 2019-20, οι μαθητές κι οι μαθήτριες της Ε’ τάξης του Δημοτικού σχολείου Ποσειδωνίας Σύρου, συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση καταστάσεων φυσικών καταστροφών. Το ψηφιακό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ARTutor (επαυξημένης πραγματικότητας).

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαρία Ιωσηφίδου

Επαυξημένη πραγματικότητα στην ανεστραμμένη τάξη με χρήση του ARTutor

Ο πραγματικός κόσμος εμπλουτίζεται με εικονικά στοιχεία! Τα σχολικά βιβλία & τα φύλλα εργασίας εμπλουτίζονται με τη χρήση του ARTutor. Στην παρουσίαση που ακολουθεί, υπάρχουν 5 παραδείγματα για την αξιοποίηση του ARTutor στο μάθημα των Γερμανικών εφαρμόζοντας την ανεστραμμένη τάξη.

Παρουσίαση: ARTutor_in_Flipped_Classroom_German

Περσεφόνη Λαμπροπούλου, M.Ed.
persa256@yahoo.gr

To ARTutor στον ψηφιακό και πληροφοριακό γραμματισμό των εφήβων

Το CommuniTIES – Media Literacy in Practice είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα με απώτερο στόχο την καλλιέργεια ψηφιακού και πληροφοριακού γραμματισμού των εφήβων, των Gen Z, σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο οικοσύστημα συνδεσιμότητας και παραγωγής και χρήσης ψηφιακών μέσων. Σχεδιάστηκε με στόχο τη διεύρυνση και εμπλουτισμό του προγράμματος DigiTEENS.gr το οποίο έχει ήδη λάβει βραβεία και διακρίσεις μεταξύ των οποίων και το Education Leaders Award 2021 – Gold. Η συγκεκριμένη βράβευση τράβηξε το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών και πολιτικών ηγετών
στη χώρα μας σε μεγάλο βαθμό με περαιτέρω συνεντεύξεις σε επίσημους σταθμούς ειδήσεων αλλά και βραβεύσεις από τον Δήμαρχο Καβάλας.

Αποκορύφωση του αντίκτυπου της βράβευσης αποτέλεσε η πρόσκληση του Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Βουλής, κ. Διγαλάκη, για την κατάθεση προτάσεων εκ μέρους της συντονίστριας του προγράμματος, κ. Λάζου, ως εμπειρογνώμων για την ένταξη του πληροφοριακού γραμματισμού στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στη δημόσια εκπαίδευση συγκαλώντας έκτακτη συνεδρίαση, βάσει των στατιστικών του Media Literacy Index 2021, όπου η χώρα μας μεταξύ άλλων Βαλκανικών χωρών συγκαταλέγεται στις πολύ χαμηλές θέσεις άκριτης πρόσληψης ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης.

Στόχος του νέου προγράμματος, με την ενθάρρυνση των μελών της Βουλής αλλά και την υποστήριξη πολλών φορέων, ακαδημαϊκών, αλλά και των Πρεσβειών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, αποτελεί η ανάγκη πολυγραμματισμού του σύγχρονου εφήβου και μελλοντικού ψηφιακού πολίτη σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακής Ικανότητας (2017), για πληροφοριακό και μιντιακό γραμματισμό, καλλιέργεια κριτικής σκέψης στην πρόσληψη και δημιουργία περιεχομένου, σωστή χρήση με βάση τα Creative Commons και τους τύπους αδειών χρήσης έργων, καθώς και επίλυσης προβλημάτων σε ένα διακρατικό και πολυπολιτισμικό πλαίσιο συνεργασιών και επικοινωνίας.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο ως τον Δεκέμβριο 2021 σε ένα πλαίσιο κοινωνικού εποικοδομισμού (social-constructivism) και συνδεσιμότητας (connectivity) ανομοιογενών ομάδων μαθητών από την Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία μετά από πρόσκληση της Συντονίστριας κ. Λάζου σε συναδέλφους της εκπαιδευτικούς Αγγλικής, τις
οποίες και είχε γνωρίσει σε ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στον πληροφοριακό γραμματισμό σε παγκόσμιο συνέδριο του Οργανισμού World Learning στο Κίεβο.

Με ανοιχτή πρόσκληση σε μαθητές, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 75 μαθητές από τις τρεις χώρες οι οποίοι συμμετείχαν σε δια ζώσης, αλλά και σύγχρονες και ασύγχρονες
συνεδρίες διάδρασης μέσω πλατφορμών μάθησης, προσομοιώνοντας σύγχρονες συνθήκες εργασίας σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα. Στο πρόγραμμα εφαρμόστηκε η μέθοδος CLIL (Content and Language Integrated Learning), του peer tutoring (αλληλοδιδασκαλίας ανομοιογενών ομάδων) βάσει του Vygotsky’s Zone of Proximal Development (Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης), και της εναλλακτικής αξιολόγησης μέσω project, παιχνιδοποίησης, δημιουργίας περιεχομένου από τους μαθητές και αναστoχασμό και αυτο-αξιολόγηση μέσω ηλεκτρονικού Portfolio, ερωτηματολογίων, ρουμπρίκες αξιολόγησης.

Διαδικτυακό πρόγραμμα για τις Τεχνολογίες Εμβύθισης στην Εκπαίδευση (ImTech4Ed)

Το ARTutor παρουσιάστηκε και αξιοποιήθηκε στο σύντομο επιμορφωτικό πρόγραμμα Online Training Program on Immersive Technologies for Education, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “Immersive Technologies for Education (ImTech4Ed)”, το οποίο εστιάζει στην εφαρμογή τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση STEAM.

Η επιμόρφωση αφορούσε φοιτητές/τριες, ερευνητές/τριες, και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και ήταν διαθέσιμη εξ αποστάσεως. Περιελάμβανε ασύγχρονες δραστηριότητες (π.χ. μελέτη υλικού) και 5 συνολικά διαδικτυακές συναντήσεις.

Στην επιμόρφωση συμμετείχαν εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων STEAM και φοιτητές/τριες από διαφορετικά προγράμματα σπουδών (computing, game design, arts, humanities & social sciences) σε πανεπιστημιακά ιδρύματα διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών (Κύπρου, Ελλάδας, Γερμανίας). Με αυτόν τον τρόπο συνδυάστηκε το καινοτόμο περιεχόμενο με τη δυνατότητα καλλιέργειας «δεξιοτήτων του 21ου αιώνα» που αφορούν τη δημιουργικότητα και την ικανότητα λειτουργίας και συνεργασίας σε ετερογενείς ομάδες.

Η επιμόρφωση έλαβε χώρα μεταξύ 28 Φεβρουαρίου 2022 και 14 Μαρτίου 2022

Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR – Augmented Reality) και Μουσειακή Εκπαίδευση με την πλατφόρμα ARTutor

Στο πλαίσιο του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών Μουσειακή Εκπαίδευση σχεδιάστηκαν δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν εφαρμογές AR με τη βοήθεια της πλατφόρμας ARTutor.

«Μουσειακή εκπαίδευση και κλιματική αλλαγή: Η ανάδειξη του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής μέσα από τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος για το Μουσείο Παλαιοντολογίας & Γεωλογίας ΕΚΠΑ»

Μέσα από δραστηριότητες βασισμένες στην ανακαλυπτική μάθηση και ένα παιχνίδι, σχεδιάστηκε το πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση μαθητών και μαθητριών σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Η εφαρμογή ARTutor χρησιμοποιήθηκε για να δώσει επιπλέον πληροφορίες σε σχέση με τις μαζικές εξαφανίσεις ειδών στη Γη αλλά και για να συλλέξουν οι συμμετέχοντες στοιχεία τα οποία θα τους βοηθούσαν στην τελική ομαδική σύνθεση και παρουσίαση του θέματος.

«Οι Μαζικές Καταστροφές στο Γεωλογικό Χρόνο μέσα από την Συλλογή Αμμωνιτών στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κωτσιομύτη, Λυγουριό και το Θέατρο»

Οι δραστηριότητες οι οποίες σχεδιάστηκαν αφορούσαν στις μαζικές εξαφανίσεις και συγκεκριμένα εκείνη των Αμμωνιτών, με τελικό στόχο να γίνει από μαθητές και μαθήτριες η διασύνδεση με το παρόν και την επικείμενη 6η μαζική ανθρωπογενή μαζική εξαφάνιση.
Η εφαρμογή ARTutor χρησιμοποιήθηκε για να εμπλουτίσει το εκπαιδευτικό υλικό και να δώσει πληροφορίες σε σχέση με τους Αμμωνίτες –τις διατροφικές τους συνήθειες, τις συνθήκες διαβίωσης τους και τα αίτια της εξαφάνισης τους.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον της Επαυξημένης Πραγματικότητας στη Μουσειακή Εκπαίδευση;

Τα Μουσεία και οι έφοροι επιθυμούν να εμπλέξουν τους επισκέπτες σε έναν διάλογο με τα εκθέματα και η Επαυξημένη Πραγματικότητα τους δίνει το εργαλείο να επικοινωνήσουν αυτή τη γνώση. Προσκαλεί τους επισκέπτες να αναζητήσουν και να μάθουν περισσότερα.

Ένα σκελετός ενός απολιθωμένου ζώου ο οποίος ζωντανεύει βοηθά τους επισκέπτες να κατανοήσουν περισσότερα για αυτόν τον οργανισμό. Η επαυξημένη πραγματικότητα μπορεί να οδηγήσει στην αναπλαισίωση ιστορικών γεγονότων εμπλέκοντας το παλαιό με το νέο.

Αυτού του είδους η τεχνολογία αιχμαλωτίζει την προσοχή των ανθρώπων, εστιάζοντας περισσότερο στα εκθέματα, περνώντας περισσότερο χρόνο μελετώντας τα. Η εφαρμογή ARTutor αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για την εύκολη δημιουργία μοναδικών εμπειριών σε ένα Μουσείο.

Ψυχογιού Μαρία, Γεωλόγος εκπαιδευτικός PhD, Med, MSc

Το παιχνίδι γνώσεων Μάρκο Πόλο, με χρήση της εφαρμογής ARTutor

Το παιχνίδι συνδυάζει χάρτη, κάρτες ερωτήσεων και επαυξημένη πραγματικότητα με την βοήθεια του ARTutor. Οι παίκτες σκανάρουν τις κάρτες ερωτήσεων με την κινητή τους συσκευή μέσω του ARTutor.

Το παιχνίδι σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε στην τάξη με παιδιά ακολουθώντας μεθοδικά ένα μοντέλο σχεδίασης με επίκεντρο τον χρήστη (user centered design).

Εκπαιδευτική δράση Advance Virtual School 2022

Σε συνέχεια της επιτυχημένης τριετούς συνεργασίας του 24ου Δημοτικού με το Θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο AETMA Lab του Τμήματος Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, σε θέματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μαθητών στη διαχείριση φυσικών καταστροφών με χρήση επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της δράσης Advance Virtual School 2022 την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 και ώρα 10.15 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του 24ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας.

Η Επιστημονική ομάδα του AETMA Lab, σε συνεργασία με την Διεύθυνση του Σχολείου και του Εκπαιδευτικού προσωπικού, ολοκλήρωσε την υλοποίηση διαδραστικού Σχεδίου Εκκένωσης (κατά περίπτωση φυσικής καταστροφής, σεισμού, πυρκαγιάς ή συνδυασμού φυσικών καταστροφών) με τη χρήση τεχνολογιών Μεικτής Πραγματικότητας (Augmented & Virtual Reality) στη Β΄ και Ε΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Οι μαθητές κλήθηκαν να εκπαιδευτούν, εκ των προτέρων, σε διάφορα σενάρια και τακτικές εκκένωσης της Σχολικής Μονάδας, αξιοποιώντας το επίσημο Σχέδιο Εκκένωσης του Σχολικού συγκροτήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Μια εκπαιδευτική εκδρομή βελτιωμένη με την εκπαιδευτική πλατφόρμα επαυξημένης πραγματικότητας ARTutor

Οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο, παρέχοντας στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν αυθεντικές, πρακτικές εμπειρίες μέσω άμεσης επαφής με το φυσικό περιβάλλον. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, ειδικά οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, μπορούν να προσθέσουν μια εντελώς νέα διάσταση στις εκδρομές. Μια τέτοια εκπαιδευτική εκδρομή, εμπλουτισμένη με δραστηριότητες επαυξημένης πραγματικότητας με την εφαρμογή ARTutor, πραγματοποιήθηκε στο ηφαίστειο Σουσάκι. Οι μαθητές που συμμετείχαν στην εκδρομή κλήθηκαν να εντοπίσουν διαφορετικούς βραχώδεις σχηματισμούς στο χώρο από τις εικόνες που τους είχαν δοθεί. Σαρώνοντας αυτές τις εικόνες με τη χρήση της εφαρμογής ARTutor στις φορητές συσκευές, τους δόθηκε πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό που είχε φορτωθεί στην πλατφόρμα ARTutor. Οι επαυξήσεις ήταν εικόνες, βίντεο και κείμενο και παρείχαν πολλές πληροφορίες σχετικά με τους βραχώδεις σχηματισμούς του ηφαιστείου.

Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να σχολιάσουν την όλη εμπειρία από τον σχεδιασμό της εκδρομής μέχρι την παρακολούθηση των αντιδράσεων των μαθητών και την αξιολόγηση του επιπέδου της δέσμευσης και της ικανοποίησής τους. Ανέφεραν ότι μετά τον καθορισμό των μαθησιακών στόχων, ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων επαυξημένης πραγματικότητας δεν παρουσίασε προβλήματα. Η πλατφόρμα ARTutor ήταν πολύ χρήσιμη κατά τη μεταφόρτωση των επαυξήσεων που επιλέχθηκαν και έπρεπε μόνο να ελέγξουν τη λήψη σήματος στην τοποθεσία του ηφαιστείου, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι θα υπήρχε σύνδεση στο διαδίκτυο κατά την επίσκεψή τους. Το περιεχόμενο ανέβηκε στην πλατφόρμα μετά από μεγάλη προσοχή και αυστηρή εξέταση από την πλευρά των εκπαιδευτικών.

Μετά την εκπαιδευτική εκδρομή, οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν πόσο θετική ήταν αυτή η εμπειρία για τους μαθητές, οι οποίοι απολάμβαναν τη συνεργασία σε ομάδες, διασκέδασαν εντοπίζοντας τα σημεία από τις εικόνες και έμειναν έκπληκτοι από τις πληροφορίες που τους παρέχονται μέσω της εφαρμογής ARTutor. Συνολικά, οι πραγματικές δυνατότητες μιας τέτοιας εκδρομής εκτιμήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πλήρως και, όπως ανέφεραν, ήταν κάτι που σίγουρα θα ήθελαν να κάνουν ξανά. Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν επίσης πόσο σημαντικές είναι τέτοιες προσπάθειες για τη διατήρηση της γεωλογικής μας κληρονομιάς.

Πηγή: Psychogiou, M., Georgiou, K., Antonarakou, A., & Drinia, H. (2019). A field trip enhanced with ARTutor, an augmented reality educational platform. Eur. Geol. Eur. Geol.
https://eurogeologists.eu/psychogiou-a-field-trip-enhanced-with-artutor-an-augmented-reality-educational-platform/

2nd International Hackathon

Το ARTutor παρουσιάστηκε και αξιοποιήθηκε στο 2nd International Hackathon, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “Immersive Technologies for Education (ImTech4Ed)”, το οποίο εστιάζει στην εφαρμογή τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση STEAM.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες εξερευνήσαν τις δυνατότητες υλοποίησης πρωτότυπων εκπαιδευτικών παιχνιδιών και εφαρμογών με τη χρήση του ARTutor 3.  Ειδικότερα εργάστηκαν σε μικρές ομάδες και πρότειναν, σχεδίασαν, και ανέπτυξαν πρωτότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα επαυξημένης πραγματικότητας που στοχεύουν σε παιδιά ηλικίας 14-16 ετών.

Στην επιμόρφωση συμμετείχαν εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων STEAM και φοιτητές/τριες από διαφορετικά προγράμματα σπουδών (computing, game design, arts, humanities & social sciences) σε πανεπιστημιακά ιδρύματα διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών (Κύπρου, Ελλάδας, Γερμανίας).

Η επιμόρφωση έλαβε χώρα 6 – 10 Δεκεμβρίου 2021

Διαβάστε περισσότερα

Virtual School: Ένα εικονικό σχολείο για τις φυσικές καταστροφές

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση της δράσης Virtual School. Το Virtual School είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό σύστημα – διαδικασία εκπαίδευσης και προφύλαξης το οποίο αναπτύχθηκε από το εργαστήριο AETMA σε συνεργασία με την UNESCO Con-Ε-Εct με σκοπό:

  • Την εξοικείωση μαθητών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
  • Την χρήση νέων τεχνολογιών -Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality) σαν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Την υιοθέτηση της συμμετοχικής εκπαίδευσης ( inclusive learning)

Η δράση αυτή διατίθεται δωρεάν σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με την αξιοποίηση της βραβευμένης πλατφόρμας ARTutor, η οποία απέσπασε το Golden Price, στον διαγωνισμό Education Leaders Awards 2019.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η κατασκευή τρισδιάστατης μακέτας σχολείου (δίνονται έτοιμα σχέδια)
  • Η χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας για την διάγνωση ειδών φυσικών καταστροφών (Πλημμύρα – Πυρκαγιά)
  • Η αναγνώριση ορθών πρακτικών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
  • Η εξατομίκευση τρόπων δράσεων –διαφυγής
  • Η δημιουργία δικτύου καινοτόμων σχολείων

Επιδίωξη του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να είναι όσο καλύτερα γίνεται εκπαιδευμένοι σε περιστατικά φυσικών καταστροφών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε ομάδα μαθητών φτιάχνει μία μακέτα του σχολείου που φοιτά. Στη συνέχεια με τη βοήθεια της εφαρμογής ARTutor (βραβευμένης από την Unesco) και κατάλληλων καρτών οι μαθητές μπορούν να δουν εκπαιδευτικό υλικό με τη χρήση της Τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας.

Το πρόγραμμα έτρεξε πιλοτικά σε 10 σχολεία από όλη την Ελλάδα, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν ακριτικά.

Διαβάστε περισσότερα