Το ARTutor παρουσιάστηκε και αξιοποιήθηκε στο 2nd International Hackathon, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “Immersive Technologies for Education (ImTech4Ed)”, το οποίο εστιάζει στην εφαρμογή τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση STEAM.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες εξερευνήσαν τις δυνατότητες υλοποίησης πρωτότυπων εκπαιδευτικών παιχνιδιών και εφαρμογών με τη χρήση του ARTutor 3.  Ειδικότερα εργάστηκαν σε μικρές ομάδες και πρότειναν, σχεδίασαν, και ανέπτυξαν πρωτότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα επαυξημένης πραγματικότητας που στοχεύουν σε παιδιά ηλικίας 14-16 ετών.

Στην επιμόρφωση συμμετείχαν εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων STEAM και φοιτητές/τριες από διαφορετικά προγράμματα σπουδών (computing, game design, arts, humanities & social sciences) σε πανεπιστημιακά ιδρύματα διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών (Κύπρου, Ελλάδας, Γερμανίας).

Η επιμόρφωση έλαβε χώρα 6 – 10 Δεκεμβρίου 2021