Οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο, παρέχοντας στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν αυθεντικές, πρακτικές εμπειρίες μέσω άμεσης επαφής με το φυσικό περιβάλλον. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, ειδικά οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, μπορούν να προσθέσουν μια εντελώς νέα διάσταση στις εκδρομές. Μια τέτοια εκπαιδευτική εκδρομή, εμπλουτισμένη με δραστηριότητες επαυξημένης πραγματικότητας με την εφαρμογή ARTutor, πραγματοποιήθηκε στο ηφαίστειο Σουσάκι. Οι μαθητές που συμμετείχαν στην εκδρομή κλήθηκαν να εντοπίσουν διαφορετικούς βραχώδεις σχηματισμούς στο χώρο από τις εικόνες που τους είχαν δοθεί. Σαρώνοντας αυτές τις εικόνες με τη χρήση της εφαρμογής ARTutor στις φορητές συσκευές, τους δόθηκε πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό που είχε φορτωθεί στην πλατφόρμα ARTutor. Οι επαυξήσεις ήταν εικόνες, βίντεο και κείμενο και παρείχαν πολλές πληροφορίες σχετικά με τους βραχώδεις σχηματισμούς του ηφαιστείου.

Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να σχολιάσουν την όλη εμπειρία από τον σχεδιασμό της εκδρομής μέχρι την παρακολούθηση των αντιδράσεων των μαθητών και την αξιολόγηση του επιπέδου της δέσμευσης και της ικανοποίησής τους. Ανέφεραν ότι μετά τον καθορισμό των μαθησιακών στόχων, ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων επαυξημένης πραγματικότητας δεν παρουσίασε προβλήματα. Η πλατφόρμα ARTutor ήταν πολύ χρήσιμη κατά τη μεταφόρτωση των επαυξήσεων που επιλέχθηκαν και έπρεπε μόνο να ελέγξουν τη λήψη σήματος στην τοποθεσία του ηφαιστείου, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι θα υπήρχε σύνδεση στο διαδίκτυο κατά την επίσκεψή τους. Το περιεχόμενο ανέβηκε στην πλατφόρμα μετά από μεγάλη προσοχή και αυστηρή εξέταση από την πλευρά των εκπαιδευτικών.

Μετά την εκπαιδευτική εκδρομή, οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν πόσο θετική ήταν αυτή η εμπειρία για τους μαθητές, οι οποίοι απολάμβαναν τη συνεργασία σε ομάδες, διασκέδασαν εντοπίζοντας τα σημεία από τις εικόνες και έμειναν έκπληκτοι από τις πληροφορίες που τους παρέχονται μέσω της εφαρμογής ARTutor. Συνολικά, οι πραγματικές δυνατότητες μιας τέτοιας εκδρομής εκτιμήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πλήρως και, όπως ανέφεραν, ήταν κάτι που σίγουρα θα ήθελαν να κάνουν ξανά. Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν επίσης πόσο σημαντικές είναι τέτοιες προσπάθειες για τη διατήρηση της γεωλογικής μας κληρονομιάς.

Πηγή: Psychogiou, M., Georgiou, K., Antonarakou, A., & Drinia, H. (2019). A field trip enhanced with ARTutor, an augmented reality educational platform. Eur. Geol. Eur. Geol.
https://eurogeologists.eu/psychogiou-a-field-trip-enhanced-with-artutor-an-augmented-reality-educational-platform/