Ο πραγματικός κόσμος εμπλουτίζεται με εικονικά στοιχεία! Τα σχολικά βιβλία & τα φύλλα εργασίας εμπλουτίζονται με τη χρήση του ARTutor. Στην παρουσίαση που ακολουθεί, υπάρχουν 5 παραδείγματα για την αξιοποίηση του ARTutor στο μάθημα των Γερμανικών εφαρμόζοντας την ανεστραμμένη τάξη.

Παρουσίαση: ARTutor_in_Flipped_Classroom_German

Περσεφόνη Λαμπροπούλου, M.Ed.
persa256@yahoo.gr