Το CommuniTIES – Media Literacy in Practice είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα με απώτερο στόχο την καλλιέργεια ψηφιακού και πληροφοριακού γραμματισμού των εφήβων, των Gen Z, σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο οικοσύστημα συνδεσιμότητας και παραγωγής και χρήσης ψηφιακών μέσων. Σχεδιάστηκε με στόχο τη διεύρυνση και εμπλουτισμό του προγράμματος DigiTEENS.gr το οποίο έχει ήδη λάβει βραβεία και διακρίσεις μεταξύ των οποίων και το Education Leaders Award 2021 – Gold. Η συγκεκριμένη βράβευση τράβηξε το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών και πολιτικών ηγετών
στη χώρα μας σε μεγάλο βαθμό με περαιτέρω συνεντεύξεις σε επίσημους σταθμούς ειδήσεων αλλά και βραβεύσεις από τον Δήμαρχο Καβάλας.

Αποκορύφωση του αντίκτυπου της βράβευσης αποτέλεσε η πρόσκληση του Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Βουλής, κ. Διγαλάκη, για την κατάθεση προτάσεων εκ μέρους της συντονίστριας του προγράμματος, κ. Λάζου, ως εμπειρογνώμων για την ένταξη του πληροφοριακού γραμματισμού στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στη δημόσια εκπαίδευση συγκαλώντας έκτακτη συνεδρίαση, βάσει των στατιστικών του Media Literacy Index 2021, όπου η χώρα μας μεταξύ άλλων Βαλκανικών χωρών συγκαταλέγεται στις πολύ χαμηλές θέσεις άκριτης πρόσληψης ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης.

Στόχος του νέου προγράμματος, με την ενθάρρυνση των μελών της Βουλής αλλά και την υποστήριξη πολλών φορέων, ακαδημαϊκών, αλλά και των Πρεσβειών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, αποτελεί η ανάγκη πολυγραμματισμού του σύγχρονου εφήβου και μελλοντικού ψηφιακού πολίτη σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακής Ικανότητας (2017), για πληροφοριακό και μιντιακό γραμματισμό, καλλιέργεια κριτικής σκέψης στην πρόσληψη και δημιουργία περιεχομένου, σωστή χρήση με βάση τα Creative Commons και τους τύπους αδειών χρήσης έργων, καθώς και επίλυσης προβλημάτων σε ένα διακρατικό και πολυπολιτισμικό πλαίσιο συνεργασιών και επικοινωνίας.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο ως τον Δεκέμβριο 2021 σε ένα πλαίσιο κοινωνικού εποικοδομισμού (social-constructivism) και συνδεσιμότητας (connectivity) ανομοιογενών ομάδων μαθητών από την Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία μετά από πρόσκληση της Συντονίστριας κ. Λάζου σε συναδέλφους της εκπαιδευτικούς Αγγλικής, τις
οποίες και είχε γνωρίσει σε ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στον πληροφοριακό γραμματισμό σε παγκόσμιο συνέδριο του Οργανισμού World Learning στο Κίεβο.

Με ανοιχτή πρόσκληση σε μαθητές, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 75 μαθητές από τις τρεις χώρες οι οποίοι συμμετείχαν σε δια ζώσης, αλλά και σύγχρονες και ασύγχρονες
συνεδρίες διάδρασης μέσω πλατφορμών μάθησης, προσομοιώνοντας σύγχρονες συνθήκες εργασίας σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα. Στο πρόγραμμα εφαρμόστηκε η μέθοδος CLIL (Content and Language Integrated Learning), του peer tutoring (αλληλοδιδασκαλίας ανομοιογενών ομάδων) βάσει του Vygotsky’s Zone of Proximal Development (Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης), και της εναλλακτικής αξιολόγησης μέσω project, παιχνιδοποίησης, δημιουργίας περιεχομένου από τους μαθητές και αναστoχασμό και αυτο-αξιολόγηση μέσω ηλεκτρονικού Portfolio, ερωτηματολογίων, ρουμπρίκες αξιολόγησης.