Το ARTutor παρουσιάστηκε και αξιοποιήθηκε στο σύντομο επιμορφωτικό πρόγραμμα Online Training Program on Immersive Technologies for Education, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “Immersive Technologies for Education (ImTech4Ed)”, το οποίο εστιάζει στην εφαρμογή τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση STEAM.

Η επιμόρφωση αφορούσε φοιτητές/τριες, ερευνητές/τριες, και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και ήταν διαθέσιμη εξ αποστάσεως. Περιελάμβανε ασύγχρονες δραστηριότητες (π.χ. μελέτη υλικού) και 5 συνολικά διαδικτυακές συναντήσεις.

Στην επιμόρφωση συμμετείχαν εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων STEAM και φοιτητές/τριες από διαφορετικά προγράμματα σπουδών (computing, game design, arts, humanities & social sciences) σε πανεπιστημιακά ιδρύματα διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών (Κύπρου, Ελλάδας, Γερμανίας). Με αυτόν τον τρόπο συνδυάστηκε το καινοτόμο περιεχόμενο με τη δυνατότητα καλλιέργειας «δεξιοτήτων του 21ου αιώνα» που αφορούν τη δημιουργικότητα και την ικανότητα λειτουργίας και συνεργασίας σε ετερογενείς ομάδες.

Η επιμόρφωση έλαβε χώρα μεταξύ 28 Φεβρουαρίου 2022 και 14 Μαρτίου 2022