Το παιχνίδι συνδυάζει χάρτη, κάρτες ερωτήσεων και επαυξημένη πραγματικότητα με την βοήθεια του ARTutor. Οι παίκτες σκανάρουν τις κάρτες ερωτήσεων με την κινητή τους συσκευή μέσω του ARTutor.

Το παιχνίδι σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε στην τάξη με παιδιά ακολουθώντας μεθοδικά ένα μοντέλο σχεδίασης με επίκεντρο τον χρήστη (user centered design).