Σε συνέχεια της επιτυχημένης τριετούς συνεργασίας του 24ου Δημοτικού με το Θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο AETMA Lab του Τμήματος Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, σε θέματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μαθητών στη διαχείριση φυσικών καταστροφών με χρήση επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της δράσης Advance Virtual School 2022 την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 και ώρα 10.15 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του 24ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας.

Η Επιστημονική ομάδα του AETMA Lab, σε συνεργασία με την Διεύθυνση του Σχολείου και του Εκπαιδευτικού προσωπικού, ολοκλήρωσε την υλοποίηση διαδραστικού Σχεδίου Εκκένωσης (κατά περίπτωση φυσικής καταστροφής, σεισμού, πυρκαγιάς ή συνδυασμού φυσικών καταστροφών) με τη χρήση τεχνολογιών Μεικτής Πραγματικότητας (Augmented & Virtual Reality) στη Β΄ και Ε΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Οι μαθητές κλήθηκαν να εκπαιδευτούν, εκ των προτέρων, σε διάφορα σενάρια και τακτικές εκκένωσης της Σχολικής Μονάδας, αξιοποιώντας το επίσημο Σχέδιο Εκκένωσης του Σχολικού συγκροτήματος.

Με τον τρόπο αυτό γίνεται προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι σε απευχόμενη περίπτωση φυσικής καταστροφής, οι μαθητές θα είναι εκπαιδευμένοι και προετοιμασμένοι για τις βέλτιστες διαδρομές εκκένωσης του κτηρίου, ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται σε αυτό (αίθουσες διδασκαλίας τους, αίθουσα γυμναστηρίου, εκδηλώσεων, πληροφορικής, WC κλπ), ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο του πανικού.

H παιδαγωγική προσέγγιση του εγχειρήματος βασίζεται στη Συμμετοχική Μάθηση & εξερεύνηση μέσω Μεικτής Πραγματικότητας στοχεύοντας στην ενίσχυση της εκπαίδευσης με επαυξημένη πραγματικότητα και τεχνολογίες εμβύθισης.

Στα πλαίσια της δράσης αυτής οι μαθητές θα κάνουν χρήση, μεταξύ άλλων, και συσκευών Εικονικής Πραγματικότητας (VRheadsets) τις οποίες προμήθευσε το ΑΕΤΜΑLab στη Σχολική Μονάδα.

Στη Δράση αυτή μετείχαν:

 1. Παπαδοπούλου Ε. Ελένη, Δ/ντρια 24ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας
 2. Αθιανάς Κων/νος – δάσκαλος Στ΄ τάξης (τεχνική υποστήριξη)
 3. Παπαδοπούλου Α. Ελένη – δασκάλα Β΄ τάξης
 4. Σακκά Μαριέττα – δασκάλα Β΄ τάξης
 5. Μοσχογιάννη Μαγδαληνή – δασκάλα Ε΄ τάξης
 6. Παχούμη Παγώνα – δασκάλα Ε΄ τάξης
 7. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Δ/της ΑΕΤΜΑ Lab
 8. Επ. Καθηγητής Ιωάννης Καζανίδης, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Δράσεων ΑΕΤΜΑ Lab
 9. Dr Γεώργιος Τερζόπουλος Καθ, Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Υπεύθυνος Λογισμικού ΑΕΤΜΑ Lab
 10. Νικόλαος Νικολάου. BSc Πληροφορικής, Ερευνητής ΑΕΤΜΑ Lab
 11. Οι Μαθητές/τριες Β΄ και Ε΄ Τάξης του 24ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας.

Ιδιαίτερες Ευχαριστίες οφείλονται:

 • Στο Δήμο Καβάλας και τον Αντιδήμαρχο κ Μιχαηλίδη Γεώργιο
 • Στον κ. Μ. Παρασκευά, Διευθυντή του Πανελλήνιου. Σχολικού Δικτύου
  οι οποίοι συνέβαλαν αποφασιστικά στην δικτυακή αναβάθμιση της Σχολικής Μονάδας,
 • Στους Γονείς όλων των μαθητών, για την καθοριστική συμβολή τους στο εγχείρημα αυτό με την συνεργασία στην παροχή κινητών συσκευών και την έγγραφη συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή των μαθητών στη δράση.
 • Τον Διευθυντή της Έδρας UNESCO Con-Ε-ECT Καθηγητή κ Δ. Εμμανουλούδη για την όλη υποστήριξη

Πρέπει να τονιστεί ότι το 24ου Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, αποτελεί την Μοναδική Εκπαιδευτική μονάδα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι σε θέση να εκπαιδεύει τους μαθητές του κάνοντας χρήση εξειδικευμένου λογισμικού Μεικτής Πραγματικότητας αξιοποιώντας το επίσημο Σχέδιο Εκκένωσης του Σχολικού συγκροτήματος.

Το παραγόμενο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα θα είναι δυνατό να εφαρμοστεί σε όλα τα Τμήματα και τις Τάξεις του 24ου Δημοτικού, συμβάλλοντας στην σωστή εκπαίδευση τόσο των μαθητών όσο και των Εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση και διαχείριση φυσικών / ανθρωπογενών καταστροφών αλλά καταστεί διαθέσιμο και στους Γονείς των μαθητών για απομακρυσμένη και εξατομικευμένη εκπαίδευση από το σπίτι.

Κάθε ζωή είναι σημαντική. Την προστατεύουμε με γνώση και πρόληψη!

Σημειώνεται ότι, το εκπαιδευτικό υλικό και το εκπαιδευτικό λογισμικό, παρέχεται δωρεάν στο Σχολείο και στους μαθητές, από το εργαστήριο ΑΕΤΜΑLab.