Οι παρακάτω επεξηγηματικοί οδηγοί είναι διαθέσιμοι για το ARTutor.

Κάθε οδηγός περιλαμβάνει ένα μικρό βίντεο.

Εγγραφή
Δημιουργία Βιβλίου
Προσθήκη επαυξήσεων σε Βιβλίο
Προσθήκη Σύνθετων επαυξήσεων με τον AR Experience Editor
Προβολή του επαυξημένου Βιβλίου στην εφαρμογή για κινητές συσκευές