Σε κάθε Βιβλίο μπορούν να προστεθούν επαυξήσεις κάθε τύπου, όπως εικόνα, βίντεο, 3Δ μοντέλο, ήχος, ιστοσελίδα ή YouTube βίντεο.

Με τον AR Experience Editor μπορείτε να προσθέσετε σύνθετες επαυξήσεις που συνδυάζουν εικόνες, βίντεο, 3Δ μοντέλα και 3Δ σχήματα.

Η σύνθετη επαύξηση θα προβληθεί όταν η κάμερα της κινητής συσκευής ανιχνεύσει την εικόνα ενεργοποίησης που έχετε ορίσει.

Η σύνθετη επαύξηση θα εμφανίζεται όπως ακριβώς την σχεδιάσατε στον AR Experience Editor.