Για να δημιουργήσετε ένα Βιβλίο θα πρέπει να έχετε διαθέσιμο το βιβλίο σε μορφή pdf. Αν έχετε το βιβλίο σε άλλη μορφή όπως πχ .doc ή .ppt, μπορείτε πολύ εύκολα να το μετατρέψετε σε pdf και στη συνέχεια να το ανεβάσετε στην πλατφόρμα.

Αφού δημιουργήσετε το Βιβλίο, μπορείτε να προσθέσετε Επαυξήσεις σε αυτό.
Ακόμη, μπορείτε να προσθέσετε και άλλους χρήστες ώστε να δημιουργήσετε όλοι μαζί τις Επαυξήσεις πάνω στο ίδιο Βιβλίο.