Μετά την δημιουργία του Βιβλίου, μπορείτε να προσθέσετε επαυξήσεις ώστε να “ζωντανέψετε” το βιβλίο σας.

Οι επαυξήσεις ενεργοποιούνται όταν η κάμερα της κινητής συσκευής εντοπίσει την εικόνα ενεργοποίησης που εσείς έχετε ορίσει.

Κατά τη δημιουργία των επαυξήσεων, μπορείτε να επιλέξετε την πολυμεσική πληροφορία (εικόνα, βίντεο, 3Δ μοντέλο, ήχος, ιστοσελίδα, YouTube βίντεο) που θα εμφανιστεί κατά τον εντοπισμό της εικόνας ενεργοποίησης.

Μπορείτε να προσθέσετε όσες επαυξήσεις επιθυμείτε σε ένα Βιβλίο.