Με το ARTutor μπορείτε να προσθέσετε ψηφιακό περιεχόμενο πάνω από έντυπο υλικό ή πάνω από ηλεκτρονικό υλικό!
Μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλούς τύπους επαυξήσεων που εμφανίζονται όταν ανιχνεύεται μια εικόνα πυροδότησης από την κάμερα της κινητής συσκευής.

Οι επαυξήσεις μπορεί να είναι:
-Εικόνες (jpg, png, bmp, webp, gif)
-Ήχοι (mp3)
-Βίντεο (avi, mp4, webm)
-Βίντεο YouTube
-3D μοντέλα (glb)
-Σύνδεσμοι URL

Χρησιμοποιώντας το ARTutor, μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα πλούσιες και καθηλωτικές εμπειρίες AR χωρίς να γράψετε κώδικα.
Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε χειρονομίες (gestures) για να αλληλεπιδράσετε με τις επαυξήσεις.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το νέο AR Experience editor για να δημιουργήσετε σύνθετες επαυξήσεις που συνδυάζουν εικόνες, βίντεο, σχήματα και τρισδιάστατα μοντέλα, όλα στην ίδια επαύξηση.
Το ARTutor υποστηρίζει πλέον AR βάσει τοποθεσίας (GPS location) και οι επαυξημένες εμπειρίες μπορούν να ενεργοποιηθούν σε συγκεκριμένες τοποθεσίες.
Επίσης, πολλοί χρήστες μπορούν πλέον να επεξεργάζονται την ίδια επαυξημένη εμπειρία από κοινού.
Το ARTutor είναι διαθέσιμο για συσκευές Android και σύντομα σε συσκευές iOS.